Badan Musyawarah (Banmus)

NO.NamaJabatanFraksi
1.DR. HC. H. Supian HK, S.H, M.H.KetuaGolkar
2.M. SyaripuddinWakilPDI-P
3.HJ. Mariana, S. AB, MMWakilGerindra
4.HJ. KarmilaWakilPAN
5.HJ. Dewi Damayanti Said, SE, MMAnggotaGolkar
6.HJ. Hariyatie, S. Sos, M. I. KomAnggotaGolkar
7.HJ. Syarifah Rugayah, SE Anggota Golkar
8.Troy Satria, SE Anggota Golkar
9.Imam Suprastowo Anggota PDI-P
10.Burhanuddin Anggota PDI-P
11.Fahrin Nizar, ST, MT Anggota PDI-P
12.H. Syahdillah, S. Sos, M. Si Anggota Gerindra
13.Siti Noortita Ayu Febria Roosani Anggota Gerindra
14.H. M. Lutfi Saifuddin, S. Sos Anggota Gerindra
15.Dra. HJ. Rachmah Norlias Anggota PAN
16.Habib Muhammad Zen Bahasyim Anggota PAN
17.H. Haryanto, SE Anggota PKS
18.Firman Yusi, SP Anggota PKS
19.H. Hamsyuri, SH Anggota PKB
20.H. Agus Mawardi Anggota PKB
21.Habib Musa Assegaf Anggota PKB
22.H. Akhmad Rozanie HN, ST Anggota Nasdem
23.Gt. Miftahul Chotimah, SE Anggota Nasdem
24.Zulfa Asma Vikra, SH, MH Anggota PND
25.H. Suwardi Sarlan, S. Ag Anggota PND
26.Habib Ahmad Bahasyim, SE Anggota PND